عذرخواهی مهاجم جدید لیورپول بابت جنجال‌آفرینی زودهنگام

عذرخواهی مهاجم جدید لیورپول بابت جنجال‌آفرینی زودهنگام